Tôi là bảo bối của ai chương 25


[Chương 25: Sao rơi] Chỉnh dịch : Hoài Phạm “Nàng phải trở về!” Anh nói kiên quyết. “Vì sao?” Tôi hỏi lại anh. “Người trong lòng nàng ở ba trăm năm sau, nàng đương nhiên phải về!” Anh trả lời đương nhiên. “Em nghĩ, chúng ta đã là vợ chồng.” Tôi cười nhẹ phản bác. “Ta…”…

Tôi là bảo bối của ai chương 24


[Chương 24: Làm sao có thể? ] Chuyển ngữ: Hoài Phạm “Bảo Bảo, mười ngày trước, ta nhận được thư của sư phụ, người nói người tìm được đá ngọc Long Phượng hiếm thấy, có thể đưa nàng về thời nàng sống. Dù sao, nàng cũng không phải là người ở thời đại này, vẫn…