tlbbca

Tôi là bảo bối của ai – Phiên ngoại [2] – Kết thúc


[Phiên ngoại : Tâm không rời đi, chia lìa làm sao có khoảng cách? ] [2]

Chỉnh dịch : Hoài Phạm

Tôi và Đinh Đang tới hội chợ đấu giá, nó đã bắt đầu đã từ mười giờ trước, chúng tôi bị nhân viên ngăn từ ngoài cửa, lấy lý do đã khai mạc, không cho vào.                       Đọc tiếp

Tôi là bảo bối của ai chương 29 (Hoàn)


[Chương 29: Yêu sâu sắc (kết cục)]

Chuyển ngữ: Hoài Phạm

Ngày tình nhân 14 tháng 2, tôi đã nằm viện một tháng, có thể chạy có thể nhảy, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện dưỡng sức. Đọc tiếp

Tôi là bảo bối của ai chương 28


[Chương 28: Ngay cả ôm cũng không có dũng khí ]

Chuyển ngữ : Hoài Phạm

Tình cảm có thể khiến người ta tổn thương, ít nhất khi xử lý tình cảm, tôi làm thật sự thất bại. Đọc tiếp