Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 1.1


Edit: Nu ♥ Mimi

Beta: Mimi ♥ Nu

Chương 1: Hai mặt của tình yêu: giấc mơ và hiện thực

Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng, là sóng to gió lớn suốt cuộc đời này.

—— chương phân ly

Tiếp tục đọc

Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – Văn án


Chỉ đến khi mất đi, mới biết được đã mất đi những gì, đến lúc ấy mới chịu tỉnh ngộ? Chỉ đến khi sau này nhìn lại, mới biết đã bỏ lỡ biết bao nhiêu, vô cùng hối hận như vậy em cam lòng sao?

Tiếp tục đọc