Thông báo tháo pass


Chuyện là ntn, đêm hôm khuya khuắt còn gây nháo thế này, cơ mà hôm nay ngồi down mấy cái eb, lại cộng thêm mấy hôm trước đi đọc truyện bên nhà người khác! Nu thề là Nu sắp phát điên với mấy cái pass! Vì thế, khỏi đọc luôn! chán, bực! Bực cực kì cực kì luôn á! 

Vô Ảnh Các có 3 cái ko to oành : 

_Ko war

_Ko pass

_Ko H

Tiếp tục đọc