Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 111


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Truyện tạm thời ngừng, vì tác giả bên trung mới viết đến đây thôi ^^

Bao giờ có chap mới ta sẽ update sau, nhưng ta đoán truyện cũng chỉ còn chục chap thôi, vì gần như gỡ hết rồi Tiếp tục đọc