[T2Lữ trình mới ] TTTHS – C22 Dùng thực lực đoạt thanh danh!


Tập 2 Lữ trình mới

C22Dùng thực lực đoạt thanh danh!

Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/2012060479062473 Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 21


Tập 2 Lữ trình mới

C21: Hãy bớt sàm ngôn đi, đấu võ thôi!

Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 20


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 20 Nhục Cầu ra chiêu!

Vô–2—Ảnh—0–Các—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 18


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 18 Một số bí mật

Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 17


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 17 Nam nhân thần bí

Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/ Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 14


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 14 Xem ngươi hối hận kiểu gì

Vô—–1Ảnh—–Các4—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 13


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 13 Kinh ngạc, toàn bộ kinh ngạc!

Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/ Tiếp tục đọc