[T2] Thiên tài triệu hồi sư 12


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 12 Rung động toàn trường!

Vô—–Ảnh–1—Các—-2-https://qttp.wordpress.com/ Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 11


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 11 Tất cả kết thúc trong một giây

Vô—–1Ảnh—-1-Các—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 10


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 10. Đối chiến với Ác Lang!

Vô–1—Ảnh—–Các—–ht0tps://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 9


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 9 Một giây, giết

Vô–0–9-Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 8


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 8 Trận chiến mở màn!

Vô—–0Ảnh—–Các—-8-https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T2] Thiên tài triệu hồi sư 6


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 6 Vân Phong đuổi tới

Vô—0–Ảnh-6—-Các—–https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc