[T1] Thiên tài triệu hồi sư 4.2


Tập 1: Con Đường Triệu hồi sư

 Chương 4 Nỗi đau của Vân Gia

Dịch: Vô…..Ảnh…..Các Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 4.1


Tập 1: Con Đường Triệu hồi sư

 Chương 4 Nỗi đau của Vân Gia

Dịch: (Vô…..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 1.2


Tập 1 Con Đường Triệu Hồi Sư

Chương 1: Số 17

Dịch Voanhcac….https://qttp.wordpress.com/

Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 1.1


Tập 1 Con Đường Triệu Hồi Sư

Chương 1: Số 17

Dịch Vô…..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/

Tiếp tục đọc

Thiên tài triệu hồi sư – Mở đầu


images (1)

 

THIÊN TÀI TRIỆU HỒI SƯ

Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên

Thể loại: Xuyên không, dị giới, ma thú, triệu hồi sư, ma pháp sư, huyễn thú, nữ cường, 1vs1…

Dịch: Vô Ảnh Các – https://qttp.wordpress.com/

Nội dung vắn tắt:

Tiếp tục đọc