[Cuốn 1 – Hạnh phúc cùng tiếc nuối] Chức Tâm – chương 4


Tháng 5 năm 2002.

Càng tiếp xúc với anh càng bị anh hấp dẫn, cũng càng rõ ràng kế hoạch kiên định không cần tình yêu của anh.

Tiếp tục đọc

[Cuốn 1 – Hạnh phúc cùng tiếc nuối] Chức Tâm – chương 3


Cuộc sống của cô, bắt đầu bị trái một câu ‘Hứa Ngạn Sâm’, phải một câu ‘Hứa Ngạn Sâm’  vây quanh.

Tiếp tục đọc

[Cuốn 1 – Hạnh phúc cùng tiếc nuối] Chức Tâm – chương 2


Đến văn phòng hội sinh viên, Chức Tâm lịch sự gõ cửa.

Không có người mở cửa, cũng chẳng có ai đáp lời. Sao lại như vậy? Trong radio rõ ràng nói tới nơi này mà!

Tiếp tục đọc

[Cuốn 1 – Hạnh phúc cùng tiếc nuối] Chức Tâm – chương 1


Tháng 10 năm 2001

“Sinh viên năm thứ nhất khoa thông tin báo chí – Trầm Chức Tâm, mời đến văn phòng hội sinh viên ngay!”

Tiếp tục đọc