Điệp vụ kết hôn – Kết thúc


Kết thúc

Ở một hòn đảo nhỏ tại Nam Thái Bình Dương, trong giáo đường trắng tinh, một đôi nam nữ cầm tay nhau, đang đợi mục sư chứng hôn. Tiếp tục đọc