Trong lòng chỉ có em-chương 13


 

 

                       CHƯƠNG 13 : GHEN TỊ (HẠ)

                                                                   Edit : Flynn

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em-chương 12


 

            CHƯƠNG 12 : GHEN TỊ (THƯỢNG)

                                                         Edit : Flynn

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – chương 11


              CHƯƠNG 10 : VÂN THIẾU PHÀM (HẠ )

                                                   Edit : Flynn

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – chương 10


         

          CHƯƠNG 10 : VÂN THIẾU PHÀM (THƯỢNG )

                                                   Edit : Flynn

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – Chương 9


                     CHƯƠNG 9 : SỰ NGĂN CÁCH

                                                          Edit : Flynn

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em 8


                     CHƯƠNG 8 : THƯƠNG CẢM

                                            Edit : Flynn

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em 7


             

             chương 7   :   liệt ngân

                                                    edit   :    flynn

Trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của Tống Huệ, không hề nhìn thấy Tiểu Vũ toàn thân lầy lội, không hề nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của Tiểu Vũ, càng không nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt buồn bã của Tiểu Vũ.

Tiếp tục đọc