Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 101


Edit: Nu

Chương 101: where are we?

Trước khi tôi kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: “Cùng nhau ăn bữa tối được không? Mang Caresse cùng đi.”

Tiếp tục đọc