[Tù nô tân nương] Chuyện tình quạ đen 10


Đoạn này bản trung ko nói gì đến, hơi khó hiểu: tóm lại có thể biết là Tiểu Vũ giận dỗi Tư Tồn nên chạy đến nhà mấy cô bạn, rồi Tư Tồn đến nhà các cô lôi Tiểu Vũ về ^__^.

*** Tiếp tục đọc