Người tình của ác ma 6.1


Edit: Nu ♥ Mimi

Beta: Mimi ♥ Nu

Trong những ngày kế tiếp, một mặt Như Nhụy cố gắng dưỡng bệnh, một mặt bồi đắp tình cảm với Mĩ Quyên, thỉnh thoảng hỏi han tin tức, giúp cho việc bỏ trốn sau này.

Tiếp tục đọc