Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 35: Cựu ái tân hoan [2]


Edit: Nu

Đàm Thiếu Hiên nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch, rồi thả lại vào tay Lạc Vũ Sam. Lạc Vũ Sam có chút luống cuống ngoài ý muốn tiếp nhận cái chén, mày nhỏ hơi nhíu lại, nhìn Dư Thiển Dư ý xin lỗi.
Tiếp tục đọc