Bang chủ đoạt yêu – Giới thiệu


Bang chủ đoạt yêu

Tác giả Tần Phương Ngọc

Độ dài: 10 chương

Biên tập: mimi

Làm ebook: qoop!!

Nguồn: Vô Ảnh Các (https://qttp.wordpress.com/)

Thể loại: ngôn tình, đô thị, hài, sủng. Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 62


https://i0.wp.com/www.reemachadha.me/wp-content/uploads/2012/10/happy-birthday-candles.jpg

Edit: Nu

(Edit mấy chương trc ngắn, chương này dài thấy hãi luôn TT^TT)

Chương 62: Xe hơi

Tiếp tục đọc